Bestyrelsen:

Formand : Helle Overgaard
Kasserer: Grethe Andersen
Øvrige: John Hausted
Øvrige: Jens Kristian Akselsen
Øvrige: Rune Stephansen
Øvrige: Inger Boisen
Øvrige: Freddy Kloster