Baggrund og formål:

Sundhedscentrets vision er at fremme en god arbejdsplads, som kan medvirke til at fremme medarbejdernes livskvalitet.

Sundhed og sundhedsfremme behøver ikke kun at handle om aktiviteter, som hænger sammen med vores personlige livsstil. Gode relationer til kolleger kan også være med til at give os større overskud og dermed fremme vor sundhed. Sundhedsfremme kan betragtes som personalegode og spiller som sådan med, når vi skal vurdere, om Nobia Ølgod er attraktiv som arbejdsplads.

Vi er med andre ord begyndt at forholde os til, hvad vi kan gøre for vores sundhed, også på arbejdspladsen. Dermed udviskes grænsen mellem det, vi traditionelt har forbundet med arbejdsmiljø og den enkeltes individuelle sundhedsaktiviteter 

Formålet med etablering af et sundhedscenter er at skabe en platform for sundhedsfremme på Nobia Ølgod. Sundhedsfremme, skal ud over at være forebyggende også øge bevidstheden om sundhed og velbefindende hos medarbejderne.

Sundhedsfremme er vigtig for Nobia Ølgod, fordi sundhed og trivsel er med til at nedsætte sygefravær, er udviklende for teamorganisering, med til at forbedre arbejdsevne og trivsel.

Sundhedsfremme er en forudsætning, hvis flere på Nobia Ølgod skal vælge at blive på arbejdspladsen, så arbejdsevnen og lysten kan bevares længere, end det er tilfældet i dag.

Der skal arbejdes med grænserne mellem fritidsliv og arbejdsliv for at medarbejdernes og virksomhedens forventninger kan få et fælles indhold.