Etik 

1. Sundhedscentres formål er at højne brugernes sundhed gennem oplysning og sundhedsfaglig information om sundhed, sygdomme og forebyggelse i et sprog, der er forståeligt for alle.

2. Al sundhedsfaglig information, som præsenteres af Sundhedscentret, er givet af personer med kvalificeret sundhedsfaglig uddannelse, medmindre det klart fremgår, at et råd gives af en person uden sundhedsfaglig uddannelse.

3. Personlige oplysninger, som brugeren afgiver til Sundhedscentret behandles fortroligt.

4. Sundhedscentret bestræber sig på at skabe og styrke sociale sundhedsforebyggende initiativer på og omkring arbejdspladsen.